COMPETENTIE TEST

Een zeer complete en praktische test om het huidige niveau van een breed scala aan competenties te meten.

DOELSTELLING:

  • Het verkrijgen van het eigen beeld dat de medewerkers hebben van hun eigen kennis- en vaardigheidsniveau. Dit is de 90 graden feedback analyse.
  • Het verkrijgen van het beeld dat zowel de Sales medewerkers als hun managers hebben van hun kennis en vaardigheidsniveau. De 180 graden feedback analyse.
  • Het verkrijgen van het meest complete beeld van het kennis en vaardigheidsniveau van de Sales medewerker. Hier wordt naast de Sales medewerker zelf en zijn manager een derde persoon gevraagd de zelfde vragenlijst in te vullen. Deze persoon kan een collega zijn of zelf een klant. Dit is de 360 graden feedback analyse.

HOE WERKT HET?

Alle betrokkenen krijgen een questionnaire toegestuurd die ze dienen in te vullen. Deze questionnaire bestaat uit een reeks relevante vragen over de eigen werkwijze en het eigen werkniveau. De vragen zijn vooraf besproken met de opdrachtgever.
Nadien wordt er een rapport opgesteld met daarin de volgende elementen:

  • Overall beeld van de status en de gaps ten opzichte van het benodigde niveau door de ogen van de Sales medewerker zelf.
  • Beeld van de status en gaps ten opzichte van het gewenste niveau vanuit het perspectief van de Sales manager.
  • Beeld van de status en gaps ten opzichte van het gewenste niveau vanuit het perspectief van de klant.

Tijdens de bespreking van het rapport wordt vastgesteld hoe objectief de bevingen zijn en wordt mogelijk een actieplan en/of ontwikkelplan opgesteld.