QUICK SCAN

QUICK SCAN VAN DE ORGANISATIE

Meten = Weten. Deze beknopte scan bepaalt de conditie van uw Sales organisatie op de meest belangrijke indicatoren. Het heeft als doel u in een korte periode de blauwdruk in handen te geven van de situatie binnen uw organisatie. Zodanig dat u uw beslissingen voor de toekomst reëel en gefundeerd zijn.

De gebieden die worden gemeten:

  • De huidige markt, de ontwikkelingen en uw positie erin.
  • Uw commerciële strategie(n), de ondersteuning en samenwerking.
  • Uw doelstelling(en) en de mate waarin die SMART zijn geformuleerd.
  • De Sales organisatie op hoofdlijnen en in cijfers.
  • Leiderschap en aansturing.

HOE WERKT HET?

De quick scan wordt door u ingevuld en de uitkomsten worden besproken met markmywords. U bepaalt als opdrachtgever zelf wie de Quick Scan invult en wie er bij de bespreking van de uitkomsten aanwezig is. Uitkomst van de bespreking vormen het startpunt voor verdere beslissingen ten aanzien van het verbeteren en optimaliseren van uw Sales organisatie.