TEAM TEST

SUCCESVOLLE TEAMS

Hoe komt het dat sommige teams zeer succesvol zijn en andere teams helemaal niet? Wat is het kenmerk van een “Winning Team’? Is dat kenmerk er überhaupt? Hioe stelt u als manager het meest succesvolle team samen? En wat is dan uw rol daarin?

Interessante vragen! Er luidt niet een specifiek antwoord! Er is wel veel onderzoek naar gedaan. Onder andere door Dr Merdith Belbin.

Uit dit jarenlange onderzoek destilleerde hij acht teamrollen, die binnen een team aanwezig kunnen zijn. Het zijn acht sterktes, die elkaar aanvullen en corrigeren en die tezamen voor een totaal resultaat zorgen, dat altijd meer zal zijn dan dat ieder voor zich en bij elkaar opgeteld zou hebben kunnen behalen (=Gestaltprincipe).
Bovendien stelde hij uit onderzoek vast dat heterogene en complementair samengestelde teams succesvoller opereerden dan homogeen samengestelde teams.

DOELSTELLING?

Om deze teamrollen en h