VIDEO ANALYSE

WAAROM DE VIDEOMETING?

U beschikt over een set aan vaardigheden. Het toepassen ervan in de dagelijkse praktijk geeft u het effect. Om uw effect te vergroten is het handig de eigen sterktes en zwaktes met betrekking tot uw rol te kennen. Dit geeft u de mogelijkheid om deze te versterken en hierbij gericht support te vragen aan uw manager.

Markmywords maakt dit mogelijk door middel van een videometing waarbij uw vaardigheden objectief worden gemeten.

DOELSTELLINGEN VIDEOMETING

De videometing heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het toetsen van uw huidige verkoopvaardigheden. 0-meting.
  2. De uitkomst dient als input voor een trainingstraject met persoonlijke accenten.
  3. De uitkomst is startpunt in het opstellen van een persoonlijk ontwikkelplan dat weer de inhoud vormt van uw Coaching gesprekken met uw manager.
  4. Het toetsen van uw verkoopvaardigheden na een ontwikkeltraject. 1-meting.

HOE WERKT HET?

De Sales medewerker voert een commercieel gesprek met een fictieve klant (acteur) in een reële situatie. Dit gesprek wordt beoordeeld op basis van een uitgebreide checklist met objectieve meetcriteria. De bevindingen worden aansluitend direct besproken. De volgende cruciale punten staan daarbij centraal:

  • Wat zijn de resultaten: wat is goed en wat is te verbeteren?
  • Wat zijn de conclusies van uw medewerker en de daarop gebaseerde competentie-ontwikkelingspunten?
  • Wat zijn uw conclusies en de daarop gebaseerde competentie-ontwikkelingspunten?
  • Wat zijn de conclusies van de studiebegeleider en de daarop gebaseerde competentie-ontwikkelingspunten?
  • Een concreet ontwikkelingsplan als eindconclusie opgemaakt door uw medewerker, uzelf en de studiebegeleider.

De conclusies worden vastgelegd in een actieplan voor de Sales medewerker waarin ook de manager een belangrijke rol speelt als aanjager en coach.