SALES COACHING

Er bestaat niets beters dan de voortdurende Coaching op performance en ontwikkeling van individuen door de directe manager. Er bestaan verschillende leiderschapstijlen waar een manager gebruik van kan maken om de job effectief te doen. Effectieve leiders zijn flexibel en weten hoe te switchen tussen de verschillende stijlen afhankelijk van de situatie.

Coaching is één van die stijlen die keer op keer bewijst zeer sterk te zijn.

DE VOORDELEN VAN SALES COACHING VOOR DE COACHEE

  • Het versterken van uw individuele aspiraties en het realiseren van uw ontwikkelbehoeftes door support en richting te krijgen.
  • Het vanuit verschillende perspectieven leren kijken naar dingen en beter begrijpen welke impact het eigen gedrag op anderen maakt.
  • Het vinden van manieren om complexe taken op te delen in hanteerbare subtaken.
  • Het vergroten van het aanpassingsvermogen om met meer gemak om te gaan met verandering.
  • Het overdenken van – en het stilstaan bij uw huidige carrièrepad, het checken van de voortgang en het plezier en tevredenheid daarin en het overwegen van alle opties.
  • Het realiseren van groei als individu door het verbreden en verdiepen van uw set aan gedragingen, overtuigingen, waarden, vaardigheden, ideeën en methodes.

DE VOORDELEN VAN SALES COACHING VOOR DE ORGANISATIE

  • Gestructureerde en business gedreven Coaching levert een significant rendement op voor zowel het individu als de organisatie.
  • De resultaten worden gezien als verbetering in productiviteit (56%), kwaliteit (65%) en organisatorische kracht (51%).
  • Gecoachte medewerkers zijn consistent in het leveren van resultaat binnen steeds agressievere business doelstellingen.
  • Gecoachte medewerkers verbeteren hun relatie met het management (81%), de direct leidinggevende (73%) en de klanten (46%).

 

OVERZICHT