COACH CARD

WAT IS DE COACH CARD?

De Coach card is een soort ‘strippenkaart’, waarmee u tijdseenheden persoonlijke coaching van markmywords kan inkopen.

WAT IS HET DOEL VAN DE COACH CARD?

Met de Coach Card heeft de mogelijkheid specifieke persoonlijke coaching in te kopen, daarover concrete afspraken te maken en zichtbaar resultaat te boeken. ‘Coaching’ is vaak een vaag begrip. Door gebruik van de Coach Card wordt hier concreet handen en voeten aan gegeven.

HOE WERKT DE COACH CARD?

De Coach card heeft dezelfde vorm van een actieplan. De Coach Card is zo opgebouwd dat u concrete doelen kunt formuleren voor persoonlijke coaching. Uiteraard met de mogelijkheid daar zeer concrete actiepunten op korte termijn aan te koppelen, en leerpunten op langere termijn.
Meerdere doelstellingen kunnen gecombineerd worden op een Coach Card, afhankelijk van het aantal beschikbare ‘strippen’ (tijd).

WAAROM DE COACH CARD TE KOPEN?

  • Wanneer slechts (een) enkele medewerker(s) binnen het bedrijf specifieke vaardigheden of kennis moeten ontwikkelen.
  • Wanneer het bedrijf een beperkt budget heeft.
  • Wanneer ‘coaching on the job’ gewenst is.

WAT IS HET RESULTAAT?

  • U krijgt gerichte coaching en competentieontwikkeling.
  • U krijgt meetbaar resultaat.
  • U kunt individuele medewerkers op specifieke competenties verder ontwikkelen.
  • U betaalt niet meer dan nodig is.
  • U krijgt een concrete tool om de individuele leerpunten van de coachee praktisch in de praktijk te borgen.
  • U heeft in het geval dat u niet alle strippen gebruikt ‘strippen’ over voor de Coaching van andere medewerkers.