WAT IS COACHING EN WAT NIET?

Coaching is niet:

  • Het probleem van een ander oplossen
  • Dat de coach alleen maar over zijn ervaringen spreekt
  • Een project met een begin en een eind
  • Het verkrijgen van bevestiging voor alles wat de coachee doet

Coaching is de strategie en de techniek waarmee de coach de coachee instrueert, begeleidt en leert op welke wijze de individuele performance te verbeteren. Daarnaast richt effectieve Coaching zich op het vergroten van de persoonlijke tevredenheid van de coachee, zijn wil om te slagen en daagt de coachee uit zich te commiteren aan excellence.

Coaching is erop gericht om mensen te inspireren om gedragsveranderingen te ondergaan. Deze transformatie van hen zelf en hun directe omgeving leidt ontegenzeggelijk tot meer business en grotere performance.