FIELD COACHING (MEEREIZEN)

Het middel om exact het inzicht te krijgen in de commerciële slagkracht van uw account managers. Op basis van in het veld opgedane observaties kunt u als manager precies zien en ervaren welke competentie ontwikkelgebieden uw medewerker heeft. Dit inzicht helpt u de juiste ondersteuning te kiezen en aan te bieden.

Een van de valkuilen voor de manager in het Field Coachen is dat hij zich met het gesprek van zijn medewerker en klant gaat bemoeien. Dit ondermijnt het eigen gezag en het zelfvertrouwen van de account manager.

Het is zeer belangrijk de rollen helder te hebben en zich eraan te houden. Een professionele aanpak van de manager is doorslaggevend in de adequate ontwikkeling van de performance van de account manager.

Markmywords helpt managers in Field Coaching door middel van:

  • het ontwikkelen van objectieve meetcriteria voor verkoopgesprekken, presentaties en onderhandelingen;
  • het coachen en begeleiden van de manager in het initieren, uitvoeren en borgen van Field Coaching;
  • het geven van directe feedback op de performance van de manager.