BEURSTRAINING

Beursdeelname is een goed platform waarop u uw organisatie aan een specifieke doelgroep kunt tonen. Bestaande relaties worden uitgenodigd en u kunt in contact komen met nieuwe bedrijven. Beursdeelname is ook een stevige investering in geld, tijd en energie. Met name de energie op de beursvloer zelf is van essentieel belang.
Die energie moet door uw medewerkers worden geleverd en voelbaar zijn voor het bezoekend publiek.
Deze training beoogt u inzicht te verschaffen in wat wél te doen en wat te laten. Bij beurzen wordt uw succes bepaald door de beleving van de bezoekers aan uw stand.

DEELNEMERS AAN DEZE 1 DAAGSE TRAINING:

 • kennen de do’s en dont’s van effectief beursgedrag;
 • houden de beursdoelstelling in gedachten en handelen daarnaar;
 • stellen snel en doeltreffend de identiteit, positie en beslissingsbevoegdheid van de bezoeker vast;
 • peilt behoeftes pijlsnel door het stellen van de juiste vragen;
 • zijn klantvriendelijk maar vooral klantgericht;
 • houden gesprekken kort en sturen op vervolg afspraken;
 • leggen de afspraken nauwkeurig vast;
 • benutten rustige momenten optimaal;
 • behouden het overzicht en de rust tijdens drukke momenten;
 • beseffen dat hun 100ste gesprek het 1ste gesprek is voor de bezoeker;
 • hebben de training Non verbale communicatie gevolgd en ervaren nu het effect!

ONDERWERPEN:

 • De locatie, de stand, de bezetting, het protocol
 • De voorbereiding
 • De doelstellingen
 • De vraagstelling
 • De korte argumentatie
 • Omgaan met demonstraties
 • Winnen van committent op vervolgafspraken
 • Non verbale communicatie
 • Het publiek
 • Klanttypologieën

DEELNEMERS VOLGDEN OOK DE TRAININGEN:

 • Prikkelend presenteren
 • Team building
 • Non verbale communicatie
 • Time management