PRIKKELEND PRESENTEREN

Kunt staan? Kunt u praten? Dan kunt u presenteren! In deze 1 daagse training ontvangt u directe feedback op de wijze van presenteren. Waar uw kracht zit en waarin uw ruis. Uw kracht zit altijd in uzelf. In wat u te zeggen hebt. In wat u gelooft. Als u die bron kunt laten spreken dan presenteert u als vanzelf. Uw ruis bevindt zich in wat u denkt dat u allemaal nog meer moet doen. Alle tips en trucks leiden eigenlijk alleen maar af en zorgen voor ruis.
Leer het effect en de invloed van uw presentaties te vergroten door uw eigen stijl van presenteren te optimaliseren. U zult uitgedaagd worden uzelf te zijn en uw innerlijke stem te laten spreken, waarbij u professioneel begeleid wordt.

DEELNEMERS AAN DEZE 1 DAAGSE PRIKKELENDE TRAINING:

 • zetten helder en overtuigend de boodschap neer;
 • geven moeiteloos vorm en inhoud aan de presentatie;
 • leren houding en stem optimaal te gebruiken;
 • gaan met gemak om met grotere groepen;
 • hebben zelfvertrouwen en weten om te gaan met nervositeit;
 • creëren vanzelf interactie en gaan professioneel om met vragen uit de groep;
 • hanteren hulpmiddelen doelgericht als ondersteuning aan de presentatie;
 • prikkelen en boeien de toehoorders vanaf het eerste moment;
 • spreken vanuit het hart en zeggen daarmee wat ze bedoelen;
 • raken de juiste snaar.

ONDERWERPEN:

 • Ervaren waar u ruis ervaart en wat dat met u en de presentatie doet;
 • Doelgroepanalyse en doelstellingen van de presentatie.
 • De structuur van de presentatie
 • De kern van de boodschap
 • Interactievaardigheid met de groep.
 • Gebruik van (audiovisuele) hulpmiddelen.
 • Doelgerichte oefeningen om stem te leren gebruiken als instrument
 • Diverse oefenvormen op houding
 • Inzicht in de communicatiecirkel. Alle facetten van communiceren
 • Jezelf zijn en leren ontspannen

CHECK OOK DE 1 DAAGSE TRAININGEN:

 • Prikkelend presenteren
 • Non verbale communicatie
 • Beurs training
 • Klantgericht argumenteren