CONFLICT HANTEREN

Waar gewerkt word vallen spaanders. Dat geldt zeker in de competitieve omgeving van verkooporganisaties. Een conflict is zo ontstaan. Maar wordt vaak niet effectief de kop ingedrukt. Dat leidt tot onderhuidse spanningen en beïnvloedt uiteindelijk de effectiviteit van de betrokkenen. Aanpakken dus! Maar wat is de beste methode? En op welke wijze raakt u niet verstrikt in oplopende emoties?
Deze training beoogt u de juiste inzichten en instrumenten te geven om conflicten constructief op te lossen.

DEELNEMERS AAN DEZE 1 DAAGSE TRAINING:

 • kennen de voordelen van de eigen stijl van conflicthantering;
 • zetten andere stijlen in waar nodig;
 • hebben inzicht in het ontstaan van het conflict;
 • zetten de juiste oplossingsstrategie in bij ieder type conflict;
 • reageren rustig tijdens besprekingen;
 • hebben een gedegen beeld gevormd van de kansen en de belemmeringen;
 • maken hun standpunten op heldere wijze duidelijk;
 • besteden aandacht aan het belang van beide partijen;
 • bedenken creatieve oplossingsrichtingen.

ONDERWERPEN

 • Wat is een conflict?
 • Wat is de aard van het conflict?
 • De verschillende reacties op een conflict
 • Stijlen van conflicthantering
 • De fases van een conflict
 • Oplossingsrichtingen
 • Omgaan met defensieve technieken
 • De do’s en don’ts van conflict hanteren

DEELNEMERS VOLGDEN OOK DE TRAININGEN:

 • Leiderschapsstijlen
 • Motiveren van medewerkers
 • Verandermanagement
 • Functionering- en beoordelingsgesprekken