FUNCTIONERINGS- EN BEOORDELINGSGESPREKKEN

Dit zijn twee verschillende gesprekken die in de praktijk nog al eens worden verward met elkaar. Een functioneringsgesprek is een tweezijdig en gelijkwaardig gesprek met als onderwerp het functioneren van de medewerker. Het beoordelingsgesprek is formeel en eenzijdig en focust op het afsluiten van het afgelopen jaar en de doelen voor het komend jaar. Beide gesprekken zijn van groot belang.
Deze training beoogt u een helder inzicht te verschaffen in alle ins en outs van beide gesprekken.

DEELNEMERS AAN DE 1 DAAGSE TRAINING

 • kennen het verschil tussen beide gesprekken;
 • hanteren een logische structuur;
 • creëren een open overlegstructuur en geven de medewerker veiligheid zich oprecht te uiten;
 • meten het functioneren van medewerkers aan de hand van concrete en objectieve competentie criteria;
 • hanteren een waarderende en motiverende gesprekstijl;
 • hebben een goede balans tussen het belang van de medewerker en het bedrijfsbelang;
 • sluiten het functioneringsgesprek met concrete doelen en acties af;
 • scheppen duidelijkheid in de wederzijdse verwachtingen;
 • kennen de valkuilen.

ONDERWERPEN

 • De essentie van beide gesprekken
 • De voorbereiding en het bepalen van de onderwerpen
 • Het meten van competenties
 • Het beoordelen en bespreken van de ontwikkeling
 • De valkuilen herkennen en omzeilen
 • Omgaan met weerstand
 • SMARTI afspraken maken (met de I van Inspirerend)
 • Veel oefening met beide gesprekken
 • Behandelen diverse tools

DEELNEMERS VOLGDEN OOK DE TRAININGEN:

 • Motiveren van medewerkers
 • Leiderschapsstijlen
 • Vergadertechnieken
 • Coaching Skills