MANAGEMENT BRIEFING

U wilt als manager geen training maar het efféct ervan. Een training is slechts het middel om uw medewerkers tot professionele veranderingen te laten komen. Maar u weet ook dat mensen maar moeizaam veranderen. Als het management met bewuste aandacht het nieuwe verbeterde commerciële gedrag van de medewerkers blijvend aanspreekt leidt dit tot echte verandering. Die verantwoordelijkheid ligt dus voor een groot deel bij het management.
In deze sessie van een dagdeel worden de trainingservaringen van uw medewerkers en de trainer aan u teruggekoppeld. Daarnaast wordt er heel concreet aangegeven wat u kunt doen om het geleerde in uw eigen praktijk te borgen.

ONDERWERPEN

  • De rol van de manager als aanjager, rolmodel, voorbeeld, coach, docent, inspirator en advocaat van de duivel
  • Bespreking trainingsresultaat
  • Bespreking welke zaken dienen te worden geborgd
  • Concrete actieplanning voor Coaching
  • Commitment verkrijgen van de gehele verkooporganisatie om trainingsresultaten tot een succes te maken (in woord en tijd)
  • Bespreking evaluatie criteria

DEELNEMERS VOLGDEN OOK DE TRAININGEN:

  • Management Development
  • Coaching Skills
  • Train de trainer
  • Succesvolle marktintroducties