TIME MANAGEMENT

‘If you want to get something done: ask a busy person!’

Komt u niet toe aan uw werk? Vindt u het lastig om prioriteiten te stellen? Is uw agenda overvol en vindt u het lastig om effectief en efficiënt met de beschikbare tijd om te gaan? Dan is het tijd om uw keuzes en gewoontes onder de loep te nemen.
Deze 1 daagse training verschaft u inzicht in de wijze waarop u uw tijd indeelt en helpt u de controle over uw agenda terug te krijgen.

DEELNEMERS AAN DE 1 DAAGSE TRAINING:

 • stellen prioriteiten;
 • maken onderscheid tussen belangrijke en urgente zaken;
 • ervaren minder stress en hebben controle;
 • plannen vooruit en houden zo tijd over;
 • doorbreken oude patronen en ervaren meer vrijheid;
 • kennen de tijdrovers en lossen die op;
 • stellen doelen en houden zich eraan;
 • delegeren meer en zeggen ‘nee!’

ONDERWERPEN:

 • Wat is tijd?
 • Onderscheid belangrijk versus urgent
 • Inzicht in tijdrovers
 • Inzicht in patronen en gewoontes
 • Delegeren en keuzes maken
 • Dagelijkse werkplanning
 • Aanmaken en bijhouden logboek

DEELNEMERS VOLGDEN OOK DE TRAININGEN:

 • Vergader technieken
 • Beurstraining
 • Coaching skills
 • Succesvolle markt introducties